Bee Movie But Meme

 Bee Movie But

Về

Bee Movie But là một loạt video và âm thanh bản phối lại của bộ phim dựa trên một đặc điểm cụ thể đã thay đổi.

Nguồn gốc

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2016, Youtuber wankerflaps đã tải lên một video có tiêu đề “ Phim con ong But it Keeps Getting Faster nhanh hơn, ”có đoạn âm thanh từ bộ phim được tăng tốc dần dần (hiển thị bên dưới).Truyền đi

Trong vòng một tháng, video đã thu được hơn 902.000 lượt xem và 4.300 lượt bình luận. Vào ngày 3 tháng 11, Youtuber Tránh mọi chi phí đã đăng một bản phối lại của đoạn giới thiệu phim Bee Movie chậm lại mỗi khi từ ' con ong ”Được thốt ra (hiển thị bên dưới, bên trái). Vào ngày 17 tháng 11, YouTuber Tránh mọi chi phí đã tải lên một bản phối lại có tựa đề “Bộ phim toàn con ong nhưng mỗi khi họ nói con ong nó lại nhanh hơn,” đã thu về hơn 11 triệu lượt xem và 33.000 bình luận trong vòng hai tuần (hiển thị bên dưới, bên phải).Các ví dụ khác nhau