Sự kiện khởi động của Adrian

Adrian's Kickback đề cập đến một bữa tiệc lan truyền diễn ra ở Huntington Beach, California, vào ngày 22 tháng 5 năm 2021. Được khởi xướng bởi một TikTok có tính lan truyền, trong đó người dùng adrian.lopez517 đã mời người xem đến một bữa tiệc 'lại quả' để chúc mừng sinh nhật của anh ấy, cả nhóm tụ họp lại 2.500 người tham dự, một số bay đến từ các thành phố khác, được giới truyền thông so sánh với dự án phim X năm 2012.

ĐọC Thêm